Báo giá in tiêu đề thư

Lưu ý: Đây là bảng giá tham khảo cho các doanh nghiệp. Để được báo giá chính xác, vui lòng liên hệ hotline: 024.6682.6686. In Đức Thành xin cảm ơn và rất vui được phục vụ khách hàng!

Dưới đây là bảng báo giá in tiêu đề thư lấy ngay tại Hà Nội cho quý khách tham khảo:

In tiêu đề thư bằng giấy Ford, in 1 màu

Số lượng (tờ) Đơn giá (vnđ/tờ)
80 gsm 100 gsm 120 gsm
500 1.015 1.088 1.161
1.000 610 672 734
2.000 408 464 531
3.000 354 409 470
5.000 307 364 427
7.000 290 346 404

In tiêu đề thư bằng giấy Ford, in 2 màu

Số lượng (tờ)
Đơn giá (vnđ/tờ)
80 gsm 100 gsm 120 gsm
500 1.474 1.547 1.620
1.000 840 902 964
2.000 523 579 646
3.000 437 492 554
5.000 365 422 485
7.000 338 393 452
10.000 314 370 431

In tiêu đề thư bằng giấy Ford, in 3 màu

Số lượng (tờ)
Đơn giá (vnđ/tờ)
80 gsm 100 gsm 120 gsm
500 1.933 2.006 2.079
1.000 1.069 1.131 1.193
2.000 638 694 761
3.000 521 575 637
5.000 423 480 543
7.000 385 440 499
10.000 353 410 470

In tiêu đề thư bằng giấy Ford, in 4 màu

Số lượng (tờ)
Đơn giá (vnđ/tờ)
80 gsm 100 gsm 120 gsm
500 2.338 2.411 2.484
1.000 1.272 1.334 1.396
2.000 739 795 862
3.000 590 645 707
5.000 467 525 588
7.000 419 474 533
10.000 379 435 496

 

Trần Thị Trang
Phạm Huyền Trang
Chu Thị Hương
Xem mục lục