Báo Giá In Tờ Rơi ( Tờ Gấp)

Lưu ý: Bảng báo giá in tờ gấp còn phải phụ thuộc vào khổ giấy, chất liệu giấy và số lượng tờ rơi đặt in. Nếu bạn muốn in tờ rơi bằng các loại chất liệu, quy cách in khác thì hãy liên hệ trực tiếp với In Đức Thành theo form bên dưới.

Dưới đây là bảng giá chi tiết minh bạch có hợp đồng cho khách hàng tham khảo để đặt in sao cho phù hợp với nhu cầu:

Báo giá in tờ rơi khổ A3

Số lượng (tờ)
Đơn giá (vnđ/tờ)
80 gsm 100 gsm 120 gsm 150 gsm
500
2.992 3.110 3.229 3.410
1,000 1.667 1.770 1.872 2.026
2,000 1.072 1.166 1.271 1.426
3,000 881 981 1.079 1.216
5,000 729 822 923 1.061
10,000 617 709 804 944
15,000 579 671 767 904
20,000 561 652 747 883
50,000 523 613 704 840

Báo giá in tờ gấp khổ A4

Với khổ A4 cơ bản:

Số lượng (tờ)
Đơn giá (vnđ/tờ)
80 gsm 100 gsm 120 gsm 150 gsm
500 2.055 2.117 2.182 2.276
1,000 1.118 1.172 1.224 1.305
2,000 703 752 811 886
3.000 571 619 674 745
5,000 462 512 569 643
10,000 366 415 468 540
15,000 332 379 430 504
20,000 314 362 411 484
50,000 281 330 377 449

Với khổ A4 cán màng nilon bóng 2 mặt:

Số lượng (tờ)
Đơn giá (vnđ/tờ)
80 gsm 100 gsm 120 gsm 150 gsm
500 2.624 2.689 2.751 2.846
1,000 1.658 1.712 1.764 1.845
2,000 1.227 1.276 1.336 1.410
3,000 1.090 1.139 1.193 1.265
5,000 977 1.028 1.084 1.158
10,000 882 931 983 1.055
15,000 845 893 943 1.018
20,000 826 874 924 997
50,000 792 840 888 959

Báo giá in tờ rơi khổ A5

Số lượng (tờ)
Đơn giá (vnđ/tờ)
80 gsm 100 gsm 120 gsm 150 gsm 200 gsm 300 gsm
500 1.831 1.871 1.912 1.971 2.074 2.276
1,000 960 991 1.023 1.071 1.149 1.305
2,000 525 552 578 619 686 832
3,000 398 423 449 494 557 698
5,000 296 325 349 389 454 589
10,000 224 249 278 315 377 506
15,000 199 224 248 288 350 479
20,000 181 206 233 269 332 458
50,000 151 176 200 238 300 420

Báo giá in tờ gấp khổ 20x20cm giá rẻ

Với khổ 20×20 cơ bản:

Số lượng (tờ)
Đơn giá (vnđ/tờ)
80 gsm 100 gsm 120 gsm 150 gsm
500 1.971 2.012 2.052 2.117
1,000 1.045 1.080 1.115 1.169
2,000 636 668 711 760
3,000 506 538 576 624
5,000 392 426 465 521
10,000 284 316 354 404
15,000 249 282 317 368
20,000 231 263 297 348
50,000 198 232 264 313

Với khổ 20x20cm có bế 1 gân giữa:

Số lượng (tờ)
Đơn giá (vnđ/tờ)
80 gsm 100 gsm 120 gsm 150 gsm
500 2.214 2.255 2.295 2.360
1,000 1.166 1.202 1.237 1.291
2,000 697 729 761 811
3,000 540 572 603 651
5,000 422 454 490 536
10,000 316 348 384 431
15,000 282 313 347 396
20,000 265 296 329 377
50,000 232 264 295 341

Báo giá in tờ rơi khổ 10x21cm

Với khổ 10x21cm cơ bản:

Số lượng (tờ)
Đơn giá (vnđ/tờ)
80 gsm 100 gsm 120 gsm 150 gsm
500 1.801 1.833 1.866 1.914
1,000 930 954 977 1,014
2,000 495 514 534 570
3,000 350 368 390 417
5,000 251 268 285 315
10,000 176 192 211 237
15,000 151 169 188 213
20,000 140 156 173 199
50,000 108 126 142 167

Bảng giá in tờ rơi giấy Couche khổ 10x21cm có cán màng nilon bóng 2 mặt:

Số lượng (tờ)
Đơn giá (vnđ/tờ)
80 gsm 100 gsm 120 gsm 150 gsm
500 2.206 2.238 2.271 2.319
1,000 1.133 1.157 1.180 1.216
2,000 680 699 719 755
3,000 530 548 570 597
5,000 427 444 460 491
10,000 349 365 383 410
15,000 323 340 360 385
20,000 311 328 345 371
50,000 279 297 313 338

Yêu cầu báo giáNhận ngay chỉ sau 3 phút yêu cầu

Trần Thị Trang
Phạm Huyền Trang
Chu Thị Hương
Xem mục lục